Naziv operacije: »SE ELGOLINE PLUS GRADNJE«

Opis operacije:

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo. 

Operacija se je začela 24.09.2020 in bo trajala do 31. 10. 2022.

Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 35.690,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (ESRR, http://www.eu-skladi.si).